Daj siebie pokochać! (Bogusław Spurgjasz, prezydent WŻCH w Polsce)

Niekiedy potrzebna jest zmiana perspektywy Czterdziestodniowy okres poprzedzający Paschę może stać się okazją do przyjrzenia się naszemu stylowi (sposobowi) życia na co dzień. Niekiedy demaskuje pułapkę popadania w osiąganie „czegoś” religijnego, co miałoby przynieść wyzwolenie, jakoby wszystko zależało od nas. Niekiedy jednak ukierunkowuje nas na znaczenie biblijne określenia „czterdzieści”, które wyraża czas pełnego doświadczenia duchowego. … Czytaj dalej Daj siebie pokochać! (Bogusław Spurgjasz, prezydent WŻCH w Polsce)