Zdrapka 2020


Prawa autorskie Zdrapka Wielkopostna


Nazwa „Zdrapka Wielkopostna”,  tag #zdrapkawielkopostna, domena ZdrapkaWielkopostna.pl, logo oraz wizerunek Zdrapki Wielkopostnej,  wizerunek plakatów, hasła i slogany akcji typu „Best Wielki Post” lub „Odkryj 40 szans dla ducha i ciała” (i inne), treści zadań, artykułów, materiałów pomocniczych oraz inne treści są utworami chronionymi prawnie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz wpisów do odpowiednich rejestrów.

Udzielamy zgody na:
  • kopiowanie i rozpowszechnianie utwór w dowolnym medium i formacie z zastrzeżeniem, że treści poszczególnych zadań i komentarzy nie mogą być udostępnione publicznie wcześniej niż w dniu oznaczonym w na zdrapce
  • adaptacje, remiksy, zmiany i tworzenie opracowań  na bazie utworu
Zgoda jest udzielana na następujących warunkach:
  • Utwór należy odpowiednio oznaczyć podając źródło w postaci aktywnego linku: www.zdrapkawielkopostna.pl lub tagu #zdrapkawielkopostna #bestWielkiPost,  link do licencji (www.zdrapkawielkopostna.pl/licencja) i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór.
  • Nie należy wykorzystywać utworu oraz adaptacji do celów komercyjnych
  • Remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji (www.zdrapkawielkopostna.pl/licencja) co oryginał.
  • Nie możesz korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu.

W celu wykorzystania utworów w inny sposób należy uzyskać odrębną zgodę w formie pisemnej – w tym celu prosimy o kontakt z redakcją.

Warunki korzystania z utworu zostały opracowane na podstawie Creative Commons (creativecommons.org).