Na każdy dzień

WojciechEdycja 2022, Modlitwa, ZadanieDodaj komentarz

Na każdy poranek Wielkiego Postu wybierz modlitwę. Jak będziesz zaczynał dzień: dziękując, prosząc czy wielbiąc? Propozycje od redaktorów Zdrapki są następujące:

  • Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
  • Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego.
  • Dziękuję Ci, Jezu Chryste, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
  • Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, Ty jesteś Zbawicielem świata.
  • Panie, Tobie z serca się oddaję, coraz lepszym niech się staję. 
  • Proszę Cię, Panie, Boże mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu.
  • Pomóż mi, Jezu, abym Cię lepiej poznał, więcej ukochał i bardziej szedł w Twoje ślady.


  W Roku Ignacjańskim szczególnie mocno brzmi w moim sercu modlitwa “Zabierz i przyjmij”. Posłuchaj:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *