Nihil obstat (łac. „nic nie stoi na przeszkodzie”) – formuła umieszczana na wydawnictwach kościelnych, oznaczająca pozwolenie na publikację. Zgoda ta może być wydana przez wyznaczonego do tego celu teologa, który po przeczytaniu danej pozycji stwierdzi, iż treści w niej zawarte nie są sprzeczne z doktryną Kościoła katolickiego w kwestiach wiary i moralności…. Źródło: Wikipedia.


Nihil obstat dla Zdrapki Wielkopostnej

Redakcja z uwagą przygotowuje kolejne wydania Zdrapki Wielkopostnej. Zadania mają na celu m.in. ćwiczenie się w takich wielkopostnych praktykach jak modlitwa, post i jałmużna, a w konsekwencji rozwój relacji z Bogiem, drugim człowiekiem oraz całym stworzeniem. Dlatego każda edycja zdrapki przechodzi proces weryfikacji zakończony uzyskaniem aprobaty treści zawartych w zdrapce oraz materiałach pomocniczych. Nihil obstat dla edycji 2022 został uzyskany 18 listopada 2021 roku.

“Zdrapki są wspaniałym pomysłem, zadania są bardzo ciekawe, urozmaicone i często pomagają złapać oddech z zabieganym życiu.”

Dominika


“Znakomity pomysł – gratulujemy i dziękujemy! Zdrapki podróżowały z nami na szkolne obozy narciarskie, które wypadły w marcu. Wszyscy wytrwale realizujemy zadania. Sugerujemy zwiększenie nakładu na przyszły rok! ”

ZKS