Nihil obstat (łac. „nic nie stoi na przeszkodzie”) – formuła umieszczana na wydawnictwach kościelnych, oznaczająca pozwolenie na publikację. Zgoda ta może być wydana przez wyznaczonego do tego celu teologa, który po przeczytaniu danej pozycji stwierdzi, iż treści w niej zawarte nie są sprzeczne z doktryną Kościoła katolickiego w kwestiach wiary i moralności…. Źródło: Wikipedia.

Imprimi potest (łac. nadaje się do druku) – nadawane dla publikacji pisanych przez zakonników; oznacza, że dzieło zostało sprawdzone i zaaprobowane przez kanonicznego przełożonego autora lub przełożonego zakonu (generała, prowincjała). 

 

Nihil obstat dla Zdrapki Wielkopostnej

Redakcja z uwagą przygotowuje kolejne wydania Zdrapki Wielkopostnej. Zadania mają na celu m.in. ćwiczenie się w takich wielkopostnych praktykach jak modlitwa, post i jałmużna, a w konsekwencji rozwój relacji z Bogiem, drugim człowiekiem oraz całym stworzeniem. Dlatego każda edycja zdrapki przechodzi proces weryfikacji zakończony uzyskaniem aprobaty treści zawartych w zdrapce oraz materiałach pomocniczych. Imprimi potest  dla edycji 2024 udzielił Prowincjał o. Zbigniew Leczkowski SJ – Przełożony Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego.

 

“Zdrapki są wspaniałym pomysłem, zadania są bardzo ciekawe, urozmaicone i często pomagają złapać oddech z zabieganym życiu.”

Dominika


“Znakomity pomysł – gratulujemy i dziękujemy! Zdrapki podróżowały z nami na szkolne obozy narciarskie, które wypadły w marcu. Wszyscy wytrwale realizujemy zadania. Sugerujemy zwiększenie nakładu na przyszły rok! ”

ZKS