Wielki Post 2023 • rozkład jazdy

MichałArtykuł, Edycja 2023, NewsDodaj komentarz

Odkrywamy wielkopostny rozkład jazdy na rok 2023

Cieszymy się, że masz w domu Zdrapkę Wielkopostną. Ta mała karta pomoże Ci utrzymać uwagę nie na milionie ważnych spraw, ale na tej jednej…. jedynej! Bo człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją (Ćwiczenia Duchowne 23).

Chwytaj tylko to, co może pomóc – wartościowe zaangażowania i relacje. Odrzuć „bzdety” (cytat za o.Adamem Szustakiem), które są przyczyną grzechu lub po prostu Cię nie rozwijają. Dlatego zamiast zatrzymywać Cię przed ekranem proponujemy, abyś wybrał spotkanie, modlitwę, adorację, rachunek sumienia lub drogę krzyżową.

Inspiracje od Zdrapki Wielkopostnej

  • 22.02.2023 – Środa Popielcowa / Postanowienie indywidualne / Wybór patrona na Wielki Post
  • 23.02.2023 – 12.03.2023 – na Zdrapce znajdziesz zadania oznaczone datą
  • 13.03.2023 – 24.03.2023 – tych dat nie ma na Zdrapce. Wybierz pole bez daty. Posłuchaj uczuć.
  • 25.03.2023 – 09.04.2023 – na Zdrapce znajdziesz zadania oznaczone datą
  • 09.04.2023 – Loteria Wielkanocna edycja 2023
  • 15.04.2023 – losowanie nagród w Loterii Wielkanocnej

Odpusty Zupełne

Odpusty związane z nabożeństwami wielkopostnymi udzielane są pod zwykłymi warunkami (więcej informacji). Na wykazie odpustów zupełnych znajdziesz następujące praktyki:

W każdy piątek Wielkiego Postu: za odmówienie przed obrazem Jezusa ukrzyżowanego po przyjęciu Komunii świętej modlitwy „Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu”

W okresie Wielkiego Postu: za udział w nabożeństwie ?Gorzkich Żali? w jakimkolwiek kościele lub kaplicy na terenie Polski wierny zyskuje odpust zupełny raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu (Pismo Penitencjarii Apostolskiej z dnia 06.02.1968).

W Wielki Czwartek: za pobożne odmówienie hymnu „Przed tak wielkim Sakramentem” podczas uroczystej repozycji Najświętszego Sakramentu po Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej (n. 7 § 1, 2o).

W Wielki Piątek: za pobożne uczestniczenie w liturgii Wielkiego Piątku połączone z adoracją Krzyża (n. 13, 1o).

W Wielką Sobotę: za odnowienie w czasie liturgii Wigilii Paschalnej przyrzeczeń chrzcielnych według formuły zatwierdzonej przez Kościół (n. 28 § 1).

W II Niedzielę Wielkanocną, czyli Miłosierdzia Bożego:

a) udziela się odpustu zupełnego na zwykłych warunkach (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach papieskich) wiernemu, który w II Niedzielę Wielkanocną, czyli Miłosierdzia Bożego, w jakimkolwiek kościele lub kaplicy, z sercem całkowicie wolnym od wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby powszedniego, weźmie udziałw pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej odmówi przed Najświętszym Sakramentem Eucharystii, wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum modlitwy ?Ojcze nasz? i ?Wierzę?, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego, np. ?Jezu Miłosierny, ufam Tobie? (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 29.06.2002).

b) Ponadto marynarze, którzy wykonują swoje obowiązki na niezmierzonych obszarach mórz; niezliczeni bracia, których tragedie wojenne, wydarzenia polityczne, uciążliwe warunki naturalne i inne podobne przyczyny zmusiły do opuszczenia rodzinnej ziemi; chorzy i ich opiekunowie oraz ci wszyscy, którzy z uzasadnionej przyczyny nie mogą opuścić domów lub wykonują pilnie potrzebne zadania dla dobra społeczności, mogą uzyskać odpust zupełny w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, jeśli wyrzekając się całkowicie jakiegokolwiek grzechu, jak to zostało powiedziane powyżej, i z zamiarem spełnienia – gdy tylko będzie to możliwe – trzech zwykłych warunków, odmówią przed świętym wizerunkiem naszego Pana Jezusa Miłosiernego modlitwę ?Ojcze nasz? i ?Wierzę?, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosierny, np. ?Jezu Miłosierny, ufam Tobie?. (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 29.06.2002).

c) Gdyby nawet to nie było możliwe, tego samego dnia będą mogli uzyskać odpust zupełny, ci którzy duchowo zjednoczą się z wiernymi, spełniającymi w zwyczajny sposób przepisane praktyki w celu otrzymania odpustu, i ofiarują Miłosiernemu Bogu modlitwę, a wraz z nią cierpienia spowodowane chorobą i trudy swojego życia, podejmując zarazem postanowienie, że spełnią oni trzy przepisane warunki uzyskania odpustu zupełnego, gdy tylko będzie to możliwe (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 29.06.2002).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *